Kérdések-válaszok

Tigáz hűségkártya igénylése

Milyen feltételeknek kell eleget tennem, hogy Tigáz hűségkártyát igényelhessek?

Abban az esetben igényelhet hűségkártyát, ha Ön legalább 1 éve, megszakítás nélkül a Tigáz ügyfele, és a kártyaigénylést megelőző 12 hónapban egyszer sem volt számlatartozása.

Hogyan igényelhetek Tigáz hűségkártyát?

Amennyiben Ön valamennyi kártyaigénylési feltételnek eleget tesz, nincs más tennivalója, mint jól olvashatóan és maradéktalanul kitölteni, majd aláírni a Tigáz hűségkártya igénylőlapot. Kérjük, hogy a dokumentumot szíveskedjen visszajuttatni a következő címre: TIGÁZ Zrt., 4200 Hajdúszoboszló, Pf.: 235. Annak sincs akadálya, hogy a nyomtatványt leadja a Tigáz valamelyik ügyfélszolgálati irodájában. Annak sincs akadálya, hogy kártyaigényét a www.kedvezmeny.tigaz.hu honlapon keresztül, elektronikus úton, illetve a +36 (40) 333-338-as telefonszámon keresztül jelezze.

Az igénylést követő mennyi időn belül kapom meg a Tigáz hűségkártyámat?

A kártyaigénylési dokumentum hiánytalan kitöltése és sikeres visszajuttatása esetén az igénylés kézhezvételétől számított hat héten belül postázzuk Önnek Tigáz hűségkártyáját.

Hogyan kapom meg a Tigáz hűségkártyámat?

Az igénylése alapján elkészített Tigáz hűségkártyát levélben juttatjuk el Önnek, arra a címre postázva a küldeményt, amelyet Ön a Tigáz hűségkártya igénylőlapon korábban megadott.

Mit jelent a Tigáz hűségprogram szempontjából a pontos számlafizetés fogalma?

A Tigáz hűségprogram szempontjából pontos fizetésnek minősül, ha a Tigáz által kibocsátott földgázszámla összege a fizetési határidő napjáig a Tigáz számláján megjelenik.

Mi lehet az oka annak, ha minden dokumentumot beküldtem, de 6 héten belül mégsem érkezett meg a címemre a Tigáz hűségkártyám?

Előfordulhat, hogy az igénylési feltételeknek valamely körülmény időközbeni változása miatt Ön már nem tesz eleget (pl.: nem pontosan egyenlítette ki földgázszámláját, vagy a Tigázzal kötött egyetemes földgázszolgáltatásra vonatkozó szerződése felmondásra került/megszűnt). Ezekben az esetekben a Tigáz hűségkártya gyártását nem indítjuk el a kártyaigénylési dokumentum beérkezése ellenére sem, ugyanakkor levélben értesítjük arról, miként teljesítheti maradéktalanul a kártyaigénylési feltételeket. Személyre szabott információért kérjük, keresse munkatársainkat a +36 (40) 333-999-es telefonszámon.

Mi az ügyfél-azonosító és hol találom?

Az ügyfél-azonosítót a Tigáz gázszámla 3. oldal bal felső sarkában VEVÖ (FIZETŐ AZONOSÍTÓ) megnevezéssel találja. Az ügyfél-azonosító 8-, 9-, illetve 10 karakterből álló számsor. Kérjük, hogy a tigáz hűségkártya igénylőlapon az összes számjegyet tűntesse fel, 9 karakterű számok esetén a 0- t, illetve 000-t is.

Az egyetemes szolgáltatási szerződés az én nevemen szerepel Önöknél. A hűségkártya igénylőlapot csak én tölthetem ki és írhatom alá?

A szerződő féltől eltérő személy csak megfelelően kitöltött, két tanú által hitelesített és a megbízó (szerződő fél) kézírásával ellátott meghatalmazás birtokában kezdeményezheti a hűségkártya igénylést. Kérjük, hogy a dokumentumot személyes igénylés esetén az ügyfélszolgálati irodában az igénylőlappal együtt adja át ügyintézőnknek, levélben történő visszaküldés esetén pedig mellékelje az igénylőlaphoz!

A feleségemmel/férjemmel együtt vagyunk a Tigáz szerződött ügyfelei (a számlánk pl.: Minta Róbert és neje névre kiállítva érkezik). Ki igényelhet és ki kaphat ebben az esetben Tigáz hűségkártyát?

Egy Tigáz hűségkártyát kaphatnak, amelyen a kártyabirtokos neve a következők szerint kerül feltüntetésre, pl.: Minta Róbert és neje. Az így elkészült kártyát a férj és feleség külön-külön is használhatja

Van arra lehetőségem, hogy házastársam nevére kérjem a Tigáz hűségkártyát?

A Tigáz hűségkártyát alap esetben a Tigázzal egyetemes szolgáltatói szerződéses viszonyban álló fél nevére állítjuk ki. Amennyiben Ön azt szeretné, hogy házastársa (felesége/férje) neve is felkerüljön a kártyára, akkor ezt az igénylőlapon jelezze úgy, hogy az igénylő neve a Tigázzal szerződésben álló fél legyen és írja mellé házastársa nevét.

Pl.: Ha a szerződő és kártyaigénylő ügyfél Kiss János, akkor a Kiss János név mellé a házastárs személyazonosító okmánya szerint használt neve kerülhet a kártyára.

A kártyán a szerződő fél nevének minden esetben szerepelnie kell!

Hol kaphatok tájékoztatást az aktuális elfogadóhelyekről?

Amennyiben Ön Tigáz hűségkártya tulajdonos, az interneten keresztül (www.kedvezmeny.tigaz.hu), illetve személyesen, a Tigáz ügyfélszolgálati irodáiban és a +36 (40) 333-999-es telefonszámon munkatársainktól kaphat tájékoztatást.

Mi a teendőm, ha a szerződő fél elhalálozik és átírásra kerül az egyetemes szolgáltatási szerződés? Van lehetőségem a Tigáz hűségkártyát megtartani?

Abban az esetben, ha a szerződő fél elhalálozik és a házastárs a saját nevére íratja át a szerződést (mivel ő új szerződőnek minősül), kiesik a jogosultak köréből. Ilyen, rendkívüli esetben ugyanakkor lehetősége van egyéni elbírálást kérni (személyesen vagy postai úton) a jogosultság megtartása érdekében.

Tigáz hűségkártya használata

Mennyi ideig érvényes a Tigáz hűségkártyám?

A Tigáz hűségkártya érvényességi ideje a kibocsátás hónapjától számított 2 év.

Hogyan használhatom a Tigáz hűségkártyámat az elfogadóhelyeken?

A Tigáz hűségkártyát az elfogadóhelyeken történő személyes-, illetve internetes (online) vásárlás esetén használhatja. Online vásárlás esetén a Tigáz hűségkártyáján feltüntetett név és egyedi azonosító szám megadásával köteles azonosítani magát. Személyes vásárlás esetén a termék megvásárlását, illetve a szolgáltatás igénybevételét megelőzően köteles jelezni, hogy Tigáz hűségkártyával rendelkezik, s azt használni szeretné. Személyes vásárlás esetén az elfogadóhely kérheti a Kártyabirtokos személyazonosságának igazolását. Az elfogadóhely a kedvezmény megadását megelőzően jogosult a Tigáz hűségkártya azonosító számának ellenőrzésére, a Tigáz által biztosított online ellenőrző felületen. Amennyiben az elfogadóhely az ellenőrzés során érvénytelen státuszú kártyával találkozik, megtagadhatja a kedvezmény biztosítását.

Honnan ismerem fel a Tigáz hűségkártya elfogadóhelyeket?

A Tigáz hűségkártya elfogadó helyeken minden esetben ún. elfogadóhelyi matricák jelzik, hogy az adott helyen Ön jogosult a kedvezmény igénybevételére. A matricák jól látható helyen kerülnek kiragasztásra, az elfogadóhely bejárati ajtaján, illetve a pénztárak közelében. Az elfogadóhelyek mindenkor aktuális listáját, s a náluk elérhető kedvezmények körét és mértékét honlapunkon találja.

Mit kell tennem, ha elvesztettem/ellopták a Tigáz hűségkártyámat?

Kérjük, hogy saját érdekében a lehető legrövidebb időn belül szíveskedjen bejelenteni Tigáz hűségkártyája eltulajdonítását, illetve elvesztését. A bejelentés történhet a +36 (40) 333-999-es telefonszámon, illetve a kedvezmeny@tigaz.hu e-mail címen. Az ellopott vagy elveszett kártyák a bejelentést követően haladéktalanul letiltásra kerülnek, a Tigáz pedig új kártyát készít és juttat el Önnek, amennyiben a kártyaigénylési feltételek a pótkártya kiadásának időpontjában is fennállnak. A pótkártya érvényességi ideje megegyezik az eredeti kártya érvényességi idejével. Sérült kártya esetén az új kártya ingyenes legyártására és kézbesítésére a sérült kártya Tigáz-hoz történő beszolgáltatásától számított legkésőbb 6 héten belül kerül sor.

Mi történik, ha késedelembe esek a gázszámla fizetésével?

Ebben az esetben a kártya felfüggesztésre kerül, annak használata az elfogadóhelyeken nem lehetséges. A felfüggesztésről levélben értesítjük Önt. Amennyiben a Tigáz-zal szemben keletkezett számlatartozása rendezését követően legalább 3 hónapig ismételten pontosan fizeti Tigáz földgázszámláját, a kártya érvényessége a 3. hónapot követő aktuális jogosultsági feltétel vizsgálatot követően visszaállításra kerül, annak használata az elfogadóhelyeken ismételten lehetségessé válik. Önnek tehát ebben az esetben nem kell újra kártyát igényelnie. Az érvényesség visszaállításáról a Tigáz levélben értesíti Önt.

Ha a kártyám tartozás miatti érvénytelenítését követően kiegyenlítem a tartozásom, mennyi idő elteltével használhatom újra a kártyámat?

Amennyiben a Tigáz-zal szemben keletkezett számlatartozás rendezését követően legalább 3 hónapig ismételten pontosan fizeti Tigáz földgázszámláját, a kártya érvényessége a 3. hónapot követő aktuális jogosultsági feltétel vizsgálatot követően visszaállításra kerül, annak használata az elfogadóhelyeken ismételten lehetségessé válik.

Hogyan tudom leellenőrizni, hogy a Tigáz hűségkártyám érvényes-e?

A Tigáz hűségkártya program dedikált honlapján (www.kedvezmeny.tigaz.hu) bármikor lehetősége van arra, hogy Tigáz hűségkártyája érvényességét gyorsan és egyszerűen ellenőrizze. Ehhez nem kell mást tennie, mint megadnia Tigáz hűségkártyája sorszámának utolsó 8 számjegyét. Érvényes kártya esetén a megjelenő párbeszéd panelben megadásra kerül Tigáz hűségkártyája érvényességi idejének vége, érvénytelen kártya esetén pedig az utolsó státuszváltás időpontja, vagyis hogy mikor került érvénytelenítésre Tigáz hűségkártyája.

Hogyan és kinek kell jeleznem, ha az elfogadó helyen nem adták meg a kedvezményt az érvényes Tigáz hűségkártyámra?

Ha a Tigáz hűségkártya használatával kapcsolatban bármilyen problémája adódik, annak mibenlétét bejelentheti, s orvoslását kérheti a +36 (40) 333-999-es telefonszámon, illetve a kedvezmeny@tigaz.hu.

Tigáz hűségkártyával és Agip-Tigáz Premio Club kártyával is rendelkezem. Az Agip kutak használhatom egyszerre a kedvezménykártyát és a pontgyűjtő kártyát is (kapok kedvezményt a hűségkártyára és pontfelírást a premio club kártyára)?

A Tigáz hűségkártya és az Agip-Tigáz Premio Club kártya egy tranzakció kapcsán, együttesen nem használható. El kell döntenie, hogy tankolást vagy shopvásárlást követően a kedvezménykártyára biztosított kedvezménnyel szeretne élni vagy a Premio Club kártyával elérhető pontokat szeretné felíratni.


A Tigáz

A Tigáz csoport földgázelosztási és gázszolgáltatási tevékenységet végez Magyarország észak-keleti régiójában. A gázszolgáltatás gyökerei 1863-ig nyúlnak vissza, mára a Tigáz megközelítőleg az ország területének egyharmadán szolgáltat gázt.

www.tigaz.hu